Блог

08.05.2019

С ДНЕМ ПОБЕДЫ !!!!!

08.05.2019

С ДНЕМ ПОБЕДЫ !!!!!

08.05.2019

С ДНЕМ ПОБЕДЫ !!!!!

30.04.2019

С Праздником !!!!

Жалпы мәліметтер / Общие сведения

 Информационная политика
 Руководство станции

«Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ – қазақстандық-ресейлік бірлескен энергетикалық кәсіпорын, Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан, белгіленген қуат мөлшері 1000 МВт. Акционерлік қоғам ресейлік және қазақстандық энергетика нарықтарындағы ірі екі қатысушы: әрқайсысына 50% акция тиесілі «ИНТЕР РАО ЕЭС» ААҚ (Ресей) және «Самұрық-Энерго» АҚ (Қазақстан) мүддесін білдіреді.

Екібастұз ГРЭС-2 – Екібастұз қаласындағы жылу электр станциясы. Екібастұз ГРЭС-2 алаңындағы құрылыс жұмыстары 1979 жылы басталды. Бірінші энергоблок 1990 жылы, 2-ші- 1993ж. әрқайсысы 500МВт қуаттылықпен іске қосылды. 2010 жылы жұмыс ұжымы станцияның 20-жылдығын атап өтті, 2013 жылғы желтоқсанда Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен желіге қосылған 2-ші энергоблоктың іске қосылғанына 20 жыл толды. Атаулы станцияда 420 метрлік түтін мұржасы әлемдегі ең биік мұржа болып саналады және Гиннес рекордтар кітабына енгізілді. Ұжымда 1500-нан астам адам еңбек етеді.

«Самұрық-Энерго» АҚ – қазақстандық энергетикалық холдинг, 2007 жылғы мамырда құрылған және «Самұрық-Қазына» «Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ құрылымына кіреді. Компанияның қызмет ету саласына электр және жылу энергиясын өндіру, электр энергиясын жеткізу,бөліп-тарату және сату өндірісі, сондай-ақ энергетикалық көмір өндіру енеді.
Қоғамның электр станциясының белгіленген қуаты 7970,9 МВт немесе Қазақстанның ЕЭС электр станциясының белгіленген қуаты 40,3% шамасын құрайды.
Әлемдегі ірі «Богатырь» кеншарында жыл сайынғы көмір өндіру мөлшері Қазақстандағы өндірілетін көмір көлемінің 40% құрайды.

«Интер РАО» ЖАҚ - Ресейдің және шет елдердің электр энергиясы саласының әртүрлі сегменттерінде қолданылатын әртараптандырылған энергетикалық холдинг. Компания Ресейдің электр энергиясын экспорттау-импорттау саласында көщбасшылық орын алады, өндіру және өткізу сегменттерінде белсендік танытады, сондай -ақ бизнестің жаңа бағыттарын ашады.
«Интер РАО» стратегиясы әлемдік энергетика нарығындағы негізгі орын алатын – жаһандық энергетикалық компания құруға бағытталған. «Интер РАО» тобының және оның басшылығымен құрамына кіретін электр станциялардың белгіленген қуаты 33,5 ГВт құрайды.
АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» - казахстанско-российское совместное энергетическое предприятие, расположенное на территории Республики Казахстан, с объемом установленной мощности 1000 МВт. Акционерное Общество представляет интересы двух крупнейших участников российского и казахстанского энергетических рынков: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Россия) и АО «Самрук-Энерго» (Казахстан), которым принадлежит по 50% акций.

Экибастузская ГРЭС-2 – тепловая электростанция в городе Экибастузе. Строительные работы на площадке Экибастузской ГРЭС-2 были начаты в 1979 году. Первый энергоблок сдан в 1990 году, 2-й – в 1993 г. мощностью по 500 МВт. Каждая. В 2010 году трудовой коллектив отметил 20-летие станции, в декабре 2013 г. исполнится 20 лет со дня пуска 2-го энергоблока, который был включен в сеть Главой государства Нурсултаном Назарбаевым. На данной станции зарегистрирована самая высокая в мире дымовая труба- 420 метров и занесена в книгу Рекордов Гиннеса. В трудовом коллективе работает около 1500 человек.

АО «Самрук-Энерго» – казахстанский энергетический холдинг, создан в мае 2007 года и входит в структуру АО «Фонд Национального благосостояния «Самрук-Казына». В сферу деятельности компании входят производство, распределение и продажа электрической и тепловой энергии, а также добыча энергетического угля. Установленная мощность электростанций общества составляет 7970,9 МВт, или около 40,3% установленной мощности электростанции в ЕЭС Казахстана. Ежегодный объем добываемого угля на крупнейшем в мире разрезе «Богатырь» составляет 40% от объема угля, добываемого в Казахстане.

ОАО «Интер РАО» — диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО» и находящихся под её управлением составляет 33,5 ГВт.

Баннеры

"Екiбастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ", 2006 - 2019
Қабылдау бөлмесi: Факс: (7187) 76-22-00, Тел: (7187)29-93-69
e-mail: gres2kz@gres2.kz

АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", 2006 - 2019
Приемная: Факс: (7187) 76-22-00, Тел: (7187)29-93-69
e-mail: gres2kz@gres2.kz