Қоғамның миссиясы мен көзқарасы

Миссиясы:

Тұрақты даму қағидаттарын басшылыққа ала отырып, акционерлер үшін құнды құру, энергия ресурстарын сенімді жеткізу, жоғары технологиялық даму арқылы өсіп келе жатқан сұранысты қанағаттандыру.

Көзқарасы:

Тиімді  жоғары  технологиялық операциялық  энергетикалық  компания

 «ЭГРЭС-2 ст.» АҚ стратегиялық мақсаттары

1.Кәсіпорынның қаржы-экономикалық тұрақтылығын және нарықтық тартымдылығын  қамтамасыз ету.

2.Өндіріс тиімділігін үздіксіз арттыру.

3.Еңбек өнімділігін  арттыру.

4.Кәсіпорынның нарықтағы орнын кеңейту және нығайту үшін инвестициялар  тарту.

5.Энергия үнемдеу технологияларын енгізу және ресурстарды пайдалануды оңтайландыру арқылы өнімнің меншікті энергия сыйымдылығын  төмендету.

6.Орнықты даму қағидаттарына сәйкес халықаралық стандарттар қағидаттары негізінде менеджменттің интеграцияланған жүйелерін дамыту  арқылы “ЭГРЭС-2 ст.” АҚ қызметін тиімді және нәтижелі басқару.

7.Сыртқы жеткізушілердің қызметін бақылауды  күшейту.

8.Корпоративтік басқару қағидаттарын жетілдіру.

9.Кадрлық әлеуетті сақтау және дамыту.

10.”ЭГРЭС-2 ст.» АҚ әлеуметтік ортасын дамыту.

11.Персоналды  басқару жүйесін жетілдіру және оны қоғамның стратегиясын  іске асыруға   бағыттау.


Кері байланыс Ыстық желі ? Сұрақ қою