ТАУАР-МАТЕРИАЛДЫҚ ҚОРЛАРДЫ САТУ БОЙЫНША АШЫҚ САУДА-САТТЫҚ

Сауда-саттықты ұйымдастырушы (Сатушы): “ЕГРЭС-2 ст.” АҚ,  141216, ҚР, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Солнечный  п., ГРЭС 2 өнеркәсіптік аймағы, 1/1 құрылыс   қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын сату бойынша (ағылшын әдісі) аукцион  өткізілетіні туралы хабарлайды.

Техникалық  сипаттама

Р/р № Атауы,  сипаттама Мөлшері, тн. Баст. бағасы Шарттары
1 Өндірістік қызмет нәтижесінде пайда болған қара металдардың бөлінбеген сынықтары мен қалдықтары 12 А санаты 650,93 42 000,00 Өзіне енгізілген шығындармен алып шығару, (сұрыптау, кесу, тиеу). Қызметкерлер оқытылуы, атыс, тиеу жұмыстарына рұқсаты болуы, қоршаған ортаны қорғау, өрт қауіпсіздігі, өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау саласындағы талаптарды сақтауы тиіс. Жұмысқа тартылатын техника мен құралдар жарамды, сертификатталған болуы тиіс
2 Өндірістік қызмет нәтижесінде пайда болған қара металдардың бөлінбеген сынықтары мен қалдықтары 5 А санаты 1 890,593 44 000,00 Өзіне енгізілген шығындармен алып шығару, (сұрыптау, кесу, тиеу). Қызметкерлер оқытылуы, атыс, тиеу жұмыстарына рұқсаты болуы, қоршаған ортаны қорғау, өрт қауіпсіздігі, өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау саласындағы талаптарды сақтауы тиіс. Жұмысқа тартылатын техника мен құралдар жарамды, сертификатталған болуы тиіс

Аукцион өткізілетін күні, уақыті және орны: 2023 жылғы 9 қазан 14 сағат 00 минут. 141216, ҚР, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Солнечный  п., ГРЭС 2 өнеркәсіптік аймағы, 1/1 құрылыс мекенжайы бойынша

1) Өтінімді ұсынудың басталуы: хабарландыру жарияланған сәттен бастап 2023 жылғы 2 қазан бастап. Өтінімдер e-mail-ге мына үлгі бойынша ұсынылады (жіберіледі): OJumabaeva@gres2.kz; 2023 жылдың 6 қазан сағат 15.00-ге дейін.

2) Аукционға қатысу үшін өтінім беру кезінде кепілдік жарнаны енгізу мерзімі мен мөлшері: лоттың жалпы сомасының 5% мөлшерінде кепілдік жарна “ЕГРЭС-2 ст.” АҚ есеп айырысу шотына 2023 жылғы “6” қазанда  15 сағат 00 минутқа  дейін енгізілуі тиіс.

«Екібастұз ГРЭС-2 станциясы»АҚ

БСН 000940000220

ЖСК KZ 056 010 361 000 004 646  (KZT)

БСК HSBKKZKX

«ҚР  Халық  Банкі» АҚ  ЕӨФ № 369900 Алушы  Банкі

Кбе 17

Аукционға  арналған  қосымша ақпаратты мына телефондар арқылы алуға болады: 8 (771) 937-45-13.

 

                       АУКЦИОНҒА ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ

1.             Қоғамның тауарын (аукцион затын) сатып алғысы келетін аукционға қатысушылар аукцион өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік 2 (екі) күн бұрын тауардың бастапқы құнынан кемінде 5% (бес пайыз) және 10% (он пайыз) мөлшерінде кепілдік жарнаны енгізуге тиіс. Кепілдік жарна сомасын енгізуді қатысушы ақшаны қолма-қол ақшасыз тәртіппен сатушының банктік шотына аудару жолымен жүзеге асырады.

2.             Кепілдік жарна сатушының шотына аударылады және аукцион аяқталғанға дейін осы шотта есепке алынады. Аукционға қойылған тауардың қандай да бір затын сатып алған қатысушыларға кепілдік жарна сомасы сатып алу бағасының есебіне есептеледі.

3. Аукционға қатысуға ниет білдірген адамдар аукцион өткізілетін күнге дейін кемінде күнтізбелік 2 (екі) күн бұрын аукциондық комиссияның қарауына мынадай құжаттарды ұсынады:

1)              белгіленген нысандағы аукционға қатысуға өтінім (№1 қосымша), ол арнайы тігілген және нөмірленген журналда тіркеледі;

         2) заңды тұлғалар 2016 жылғы 22 сәуірден бастап құрылтай құжаттарының (заңды тұлғаны тіркеу туралы жарғы мен куәліктің) нотариалды куәландырылған көшірмелерін және салық төлеушінің тіркелгені туралы растауды; заңды тұлғалардың қара және түсті металдардың сынықтары мен қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, қайта өңдеу және өткізу жөніндегі қызметті (бұдан әрі – қызмет) жүзеге асыратын субъектілер үшін ұсынады, қызметті жүзеге асырудың басталуы туралы хабарламаны қабылдау туралы жергілікті атқарушы орган талонының нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсыну қажет. Қызметті жүзеге асыратын субъектілер үшін 2016 жылғы 22 сәуірге дейін қызметті жүзеге асыруға арналған лицензияның нотариалды куәландырылған көшірмесі ұсынылсын.

3) егер аукционға қатысуға ниет білдірген адамдар өз өкілдері арқылы әрекет еткен жағдайда, өкілдің өкілеттігін куәландыратын құжат;

4) кепілдік жарнаның енгізілгенін растайтын төлем құжаты.

4. Қажет болған жағдайда аукциондық комиссия аукционға қатысқысы келетін адамдардан басқа құжаттарды сұратуға құқылы.

5. Барлық қажетті құжаттар ұсынылған сәттен бастап аукционға қатысуға ниет білдірген адам аукционға қатысушы мәртебесіне ие болады.

6. Аукционға қатысушының билеті аукционға қатысуға құқық беретін құжат болып табылады және аукционға қатысушы 3-тармақта көрсетілген құжаттардың толық топтамасын ұсынғаннан кейін аукциондық комиссияның хатшысы арнайы журналға қол қойғызып береді.

7.      Аукционға қатысушының билетінде мынадай мәліметтер болады:

1) қатысушы аукционға қатысатын нөмір;

2) аукцион заты болып табылатын тауардың атауы және бастапқы бағасы;

3) аукцион өткізу әдісі.

8. Қажет болған жағдайда және аукциондық комиссияның қалауы бойынша аукционға қатысушының билетінде басқа да мәліметтер болуы мүмкін.

9. Аукционға қатысушының құқығы бар:

1) аукционға жеке (тікелей) немесе өз өкілдері арқылы қатысуға;

   2) аукцион мәні бойынша қосымша мәліметтер, нақтылаулар алу;

   3) аукцион  затын  алдын ала қарау;

   4) билетті алғанға дейін аукционға қатысуға өтініміңізді қайтарып алу, бұл туралы комиссияға жазбаша хабарлау. Бұл ретте аукционға қатысуға өз өтінімін кері қайтарып алған қатысушыға енгізілген кепілдік жарна сомасы қайтарылады;

   5) егер ол аукционға қатысқан, бірақ одан ештеңе сатып алмаған жағдайда кепілдік жарнаны қайтаруға.

 

                                   АУКЦИОН  ӨТКІЗУ  ТӘРТІБІ

 

1.             Аукцион аукционшының аукцион затын, тауар лотының нөмірін, оның қысқаша сипаттамасын, бастапқы бағасын, аукционды өткізу әдісін және аукциондық қадамның шамасын жариялауынан басталады. Қатысушылар мен қатысып отырған адамдардың аукцион барысына ықпал етуге немесе оны өткізу қағидаларын бұзуға құқығы жоқ, әйтпесе олар аукцион өткізілетін залдан (орыннан) шығарылуы мүмкін.

2.             Ағылшын әдісі бойынша аукцион өткізілген жағдайда аукционшы аукционға қойылған тауардың бастапқы (бастапқы) бағасын, лоттың нөмірін және бағаны ұлғайту қадамын жариялайды. Нөмірді көтеру арқылы аукционға қатысушылар бастапқы бағаны көтереді, бірақ жарияланған қадамнан кем емес. Аукционшы аукционның мәні бойынша аукционға қатысушылардың нөмірлерін жариялайды, бағаны бекітеді және оны көтеруді ұсынады. Аукционның осы мәні бойынша аукцион ұсынылған ең жоғары бағаға дейін өтеді. Аукционшы аукцион затына ең жоғары баға ұсынған қатысушыны жариялайды. Аукционшы соңғы бағаны үш рет қайталайды және балғамен соғылған басқа көтерілген нөмірлер болмаған кезде осы аукцион затының сатылғаны туралы және аукцион жеңімпазының нөмірі туралы хабарлайды.

3.              Аукционды ұтып алған қатысушы анықталғаннан кейін сатушы рәсімдер мен қорытынды бойынша тиісті міндеттемелерді орындамаған жағдайда, сондай-ақ аукционды ұтып алған қатысушы сатып алу-сату шартының талаптарын орындау бойынша аукционды өткізу процесінде аукционды өткізу процесінде аталған аукцион заты үшін екінші ең жоғары баға деп атаған қатысушыға аукцион затын сатып алу құқығын ұсынуға тиіс.

4.              Егер бағаны жариялау сәтінде ұсынылған бағамен келісе отырып, 2 (екі) және одан да көп қатысушы болса, онда Аукционшы бағаны бекітеді және оны белгіленген қадамның шамасына көтереді, осылайша ағылшын әдісіне көшеді. Үлкен баға ұсынған қатысушыға артықшылық беріледі.

5.             Егер аукцион заты бірінші аукционда өткізілмеген жағдайда, ол келесі аукционға қайта қою үшін аукционнан алынады.

6.             Аукцион жеңімпазы комиссияға қатысушының билетін көрсетіп, сол күні өткізілген аукцион нәтижелері туралы хаттамаға (шешімге) қол қоюы тиіс. Аукциондық комиссияның хаттамасына (шешіміне) аукциондық комиссияның төрағасы, мүшелері, аукцион жеңімпазы және аукциондық комиссияның хатшысы қол қояды. Аукционды өткізудің ағылшын әдісі кезінде хаттамаға аукционды өткізу процесінде аукцион заты үшін екінші ең жоғары баға деп атаған қатысушы да қол қояды.

7. Хаттамаға қол қоюдан және тауарларды сатып алуға шарт жасасудан (сатып алу-сату шарты) бас тартқан сатып алушы өзі енгізген кепілдік жарна сомасын алу құқығынан айырылады. Бұл жағдайда, аукционды өткізудің ағылшын әдісі кезінде аукцион затын осы тауар бойынша сатып алу-сату шартын аукциондық комиссия аукционда екінші ең жоғары бағаны атаған қатысушымен жасасуды ұсынады.

8. Аукционда көлемі бойынша екінші бағаны атаған қатысушы бас тартқан жағдайда, аукционның осы нысанасын өткізуге арналған аукцион қайта басталады.

9. Аукцион заттарының кез келгенін сатып алған қатысушыларға кепілдік жарна сомасы төленген сатып алу бағасының есебіне есептеледі.

10.         Аукцион өткізілгеннен кейін сатып алушы мен сатушы арасында сатып алу-сату шарты жасалады (№2 қосымша). Сатып алушы сатып алынатын тауар үшін 100% (жүз пайыз) мөлшерінде алдын ала төлемді жүзеге асыруға міндетті.

11.         20 (жиырма) жұмыс күні ішінде ұтылған қатысушыларға кепілдік жарна сомасы аукциондық комиссия хаттамасының негізінде қолма-қол ақшасыз тәртіппен қайтарылады.

        12. Сатып алушы өзі өткізген аукцион нәтижесінде сатып алатын тауарды сатып алу-сату шартына сәйкес ақша сомасын аудармаған жағдайда, аталған сатып алу-сату шартын сатушы біржақты тәртіппен бұзады. Сатып алушы салған кепілдік жарна оған қайтарылмайды.

         13. Сондай-ақ,  аукцион  өткізілмеген (жарамсыз) деп танылуы мүмкін:

         1) аукционға қатысуға өтінімдер екі қатысушыдан кем түскен кезде;

         2) сатып алушының аукцион затын сатып алудан бас тартуы және / немесе аукционды өткізу процесінде аукцион затын сатып алудан көлемі бойынша екінші баға атаған қатысушының бас тартуы;

         3) осы Қағидалардың талаптары бұзылған жағдайларда.

Договор купли-продажи лома и отходов черного металла 2023


Кері байланыс Ыстық желі ? Сұрақ қою