ПАЙДАЛАНЫЛҒАН МАЙЛАРДЫ САТУ БОЙЫНША АШЫҚ САУДА-САТТЫҚ

Сауда-саттықты ұйымдастырушы (Сатушы): “ЕГРЭС-2 ст.” АҚ 141216, ҚР, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Солнечный  поселкесі, ГРЭС 2 өнеркәсіптік аймағы, 1/1 құрылыс, «Халық»  «Әмбебап тауар-шикізат биржасы» АҚ-да пайдаланылған майларды сату бойынша аукцион (ағылшын әдісі) өткізілетіні туралы хабарлайды.

Аукционға қатысу үшін сілтеме бойынша өту қажет https://tbh.kz/auction/7240

Пайдаланылған майдың құны бастапқы болып табылады. Бағаны көтеру қадамы 5 % құрайды.

Әлеуетті жеткізушілердің көмегімен аукцион бастамашысынан лот бойынша түсініктеме сұратуға жол берілетін тәсілдер; аукцион бастамашысының уәкілетті адамдарының электрондық пошта мекенжайы мен телефон нөмірлері оларға сұрақтармен жүгіну үшін:

ұялы. телефон: + 7 771 9374-611 Юлия, e-mail: ybezrukavaya@gres2.kz

Қоңыраулар жұмыс күндері сағат 9.00-ден 17.00-ге дейін қабылданады.

Техникалық сипаттаманың  №1 Қосымшасы

Лот нөмірі Тауардың атауы Жалпы саны         , тонна Жалпы сомасы, теңге ҚҚС-сыз Бір тонна үшін бастапқы бағасы,  ҚҚС-сыз теңге Бастапқы бағаны өзгерту қадамы, 5%, теңге
1 Мақсатына сай қолдануға жарамсыз пайдаланылған май 46,50 2 394 750,00 51 500,00 2 575,00

№2 Қосымша   Біліктілік талаптары

 
1 бағаны көтеру аукционына қатысуға өтінімдерді қабылдаудың басталу және аяқталу уақыты мен күні. 2023 жылғы “09” қаңтардан бастап Астана қ.уақыты бойынша сағат 09:00-ден 2023 жылғы “16” қаңтарға дейін Астана қ. уақыты бойынша сағат 17:00-ге дейін арттыруға арналған аукционға қатысуға өтінімдерді қабылдау мерзімдері.
2 бағаны көтеру аукционының басталу және аяқталу уақыты мен күні. аукционның басталу және аяқталу уақыты мен күні:2023 жылғы” 09 “қаңтардан бастап 2023 жылғы 09:00-ден” 18 ” қаңтарға дейін Астана қ.уақыты бойынша сағат 14: 00-ге дейін.
3 Аукционға қатысушыларға қойылатын талаптар 1) Әлеуетті сатып алушы өтінім құрамында пайдаланылған майды сатып алу-сату шарты жобасының талаптарымен келісім-хат (еркін нысан)ұсынуға тиіс

2) Әлеуетті сатып алушы өтінім құрамында аукционға қатысу үшін кепілдік жарнаны енгізу туралы төлем тапсырмасын ұсынуға тиіс.

3) Әлеуетті сатып алушы өтінім құрамында қауіпті қалдықтарды өңдеу, залалсыздандыру, кәдеге жарату және (немесе) жою жөніндегі жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) үшін кәсіпкерлік субъектілеріндегі қызметтің тиісті кіші түрі бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындауға және қызметтер көрсетуге лицензия беруге тиіс.

4) Әлеуетті сатып алушы өтінім құрамында “Рұқсаттар және хабарламалар туралы” Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V Заңына сәйкес I және II, III санаттағы объектілерді салу және (немесе) пайдалану жөніндегі жобалау құжаттамасын және қоршаған ортаға әсер етуге экологиялық рұқсатты/ әсер ету туралы декларацияны ұсынуға тиіс (мыналарды белгілеу үшін). пайдаланылған майларды тазарту (регенерация)жөніндегі жабдықты орнатудың болуы

5) Сауда-саттыққа :

-мүлкіне тыйым салынған не қаржы-шаруашылық қызметі заңнамада белгіленген тәртіппен тоқтатылған тарату сатысындағы заңды тұлғалар;

– кепілдік жарна төлемегендер  қатысушылар бола алмайды.

1-4) тармақшаларда көрсетілген құжаттар Тапсырыс берушіге электрондық пошта мекенжайына ұсынылуы тиіс gres2kz@gres2.kz және ybezrukavaya@gres2.kz. 2023 жылғы “16” қаңтар Астана қ. уақыты бойынша сағат 17:00-ге дейін бағаны көтеруге арналған аукционға қатысуға өтінімдерді қабылдау мерзімі аяқталған күнге дейін.

Егер 1-4) тармақшаларда көрсетілген құжаттар Тапсырыс берушіге 2023 жылғы “16” қаңтар Астана қ.уақыты бойынша сағат 17:00-ге дейін түспесе, әлеуетті сатып алушының қатысуына өтінім қабылданбайды.

4 Аукционға қатысу үшін кепілдік жарнаның міндетті мөлшері Аукционға қатысу үшін кепілдік жарнаның міндетті мөлшері ҚҚС есептемегенде 119 737,50 теңгені құрайды, ол қайтарылады:

– аукционға қатысқан, бірақ одан ештеңе сатып алмаған адамдарға сауда-саттық қорытындылары шығарылған күннен бастап күнтізбелік 10 күн ішінде қайтарылады;

– аукцион нысанасын сатып алған тұлғаға кепілдік жарна мүлікті сатып алу-сату шартына қол қойылғаннан кейін күнтізбелік 10 күн ішінде қайтарылады;

-сауда-саттықта екінші орын алған әлеуетті сатып алушыға кепілдік жарна сауда-саттық жеңімпазы мүлікті сатып алу-сату шартына қол қойғаннан кейін күнтізбелік 10 күн ішінде қайтарылады.

5 Кепілдік жарнаны енгізу шарттары 119 737,50 теңге, ҚҚС есептемегенде
6 Пайдаланылған майдың орналасқан жері “Екібастұз ГРЭС-2 станциясы” АҚ, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Солнечный  поселкесі, ГРЭС-2 Өнеркәсіптік аймағы, 1/1 құрылыс, МТЖБ қоймасы
7 Шарттары бойынша пайдаланылған майлар іске асырылатын шарттың жобасы пайдаланылған майды сатып алу-сату шартының жобасына өзгертуге жол берілмейді, шарт оған екі тарап қол қойған сәттен бастап мерзімге жасалады және міндеттемелер толық және тиісінше орындалғанға дейін қолданылады
8  

Сатушының банк деректемелері, байланыс телефоны, мекенжайы,  электрондық поштасы

“Екібастұз ГРЭС-2 станциясы” АҚ

141216, Қазақстан Республикасы,

Павлодар облысы, Екібастұз қаласы,

Солнечный поселкесі, Өнеркәсіптік аймақ

ГРЭС-2, құрылыс 1/1,

СТН 451 600 037 700, КБе 17,

БСН 000 940 000 220,

ЖСК KZ056010361000004646,

БИК HSBKKZKX

№ 369900 “Қазақстан Халық Банкі”АҚ  ЕАФ

ҚҚС бойынша тіркеу есебіне

қою туралы куәлік

45001 сериясы №0005331 01.10.2012 ж.

тел / факс: 8 (7187) 76-22-00; 76-21-79

gres2kz@ gres2.kz

 

 


Кері байланыс Ыстық желі ? Сұрақ қою